برای تو زندگی میکنم ، به عشق تو زنده هستم ، اگر نباشی دیگر نیستم

 تویی که بودنت به من همه چیز میدهد، هر جا بروی دلم به

  دنبال تو میرود...


عشق تو ، حضور تو، به من نفس میدهد هوای بودنت

 این دیگر اولین و آخرین بار است که دل بستم ،

 نه به انتظار شکستم ، نه منتظر کسی دیگر هستم

 تو در قلبمی و تنها نیستی ، تو مال منی و همه زندگی ام هستی...

 همین که احساس کنم تو را دارم ، قلبم تند تند میتپد ،

 به عشق تو میگذرد روزهای زندگی ام...

 به عشق تو می تابد خورشید زندگی ام ،

 به عشق تو آن پرنده میخواند آواز زندگی ام

 و این است آغاز زندگی ام ، گذشته ها گذشته ، با تو آغاز کردم

 و با تو میمیرم....

 به هوای تو آمدن در این هوای عاشقانه چه دلنشین است ،

 به هوای تو دلتنگ شدن و اشک ریختن کار همیشگی من است

 بودنم به عشق بودن تو است ، اگر اینجا نشسته ام به عشق

 این انتظار ا ست

 در انتظار توام ، تا فردا ، تا هر زمان که بخواهی چشم به راه آمدن توام

 خسته نمیشود چشمهایم از این انتظار ، میمانم و میمانم از این

  خزان تا پایان بهار

 تا تو بیایی و او که به انتظارش نشستم را ببینم ،

 تا چشمهایت را ببینم و دنیای زیبایم را در آغوش بگیرم

 نمیتوان از تو گذشت ، به خدا نمیتوان چشم بر روی چشمهایت بست ،

 بگذار تو را ببینم ، تا آخرین لحظه ، تا آخرین حد نفسهایم....

 نمیگویم که مرا تنها نگذار ، تو در قلبمی و هیچگاه تنها نمیمانم ،

  نمیگویم همیشه بمان ،

 تا زمانی که هستی من نیز میمانم ، اگر روزی بروی ، دنیا را زیر پا میگذارم ،

 نمیگویم تنها تو در قلبمی، نیازی به گفتنش نیست آنگاه که

 تو همان قلبمی...

 قلبی که تنها تپشهایش برای تو است ،

 زنده ماندن من به شرط تپشهای این قلب نیست ، به عشق بودن تو است !