دلم گرم است به بودنش،میدانی یعنی چه؟؟

دلم گرم است ،به خدا

به بودنش،به نگاهش ،به همراهی اش

به اطمینان ناب وخالصش

حتی به سکوتش!!

 


دلم گرمه...

که وقتایی که پرِ از دل نگرونیم ،حواسش بهم هست،هوامو داره

دلم گرمه که اگه هیچ کسی هم نیست اون هست

که اگه غصه ای هست،یادش هست

که اگه اشکی هست نگاهش،دستای مهربونش هست

هست

و بازم هست