تفاوتهای بین کسی که عاشق شده و کسی که تنها شخصی را دوست دارد :

 

هنگام دیدن کسی که عاشق او هستید
تپش قلب شما زیاد شده و هیجان زده خواهید شد
اما هنگامیکه کسی را می بینید که دوستش دارید
احساس سرور و خوشحالی می کنید


هنگامیکه عاشق هستید زمستان در نظر شما بهار است
ولی هنگامیکه کسی را دوست دارید
زمستان فقط فصلی زیبا (زمستانی زیبا ) است

وقتی به کسی که عاشق او هستید نگاه می کنید
خجالت می کشید
اما هنگامیکه به کسی که دوستش دارید می نگرید
لبخند خواهید زد

وقتی در کنار معشوقه خود هستید
نمی توانید هرآنچه در ذهن دارید بیان کنید
اما در مورد کسی که دوستش دارید توانایی آنرا دارید

در مواجه شدن با کسی که عاشقش هستید
خجالت می کشید و یا حتی دست و پای خود را گم می کنید
اما در مورد فردی که دوستش دارید
راحتتر بوده و توانایی ابراز وجود خواهید داشت

شما نمی توانید به چشمان کسی که عاشقش هستید
مستقیم و طولانی نگاه کنید (زل بزنید )
اما می توانید در حالیکه لبخندی بر لب دارید
مدتها به چشمان کسی که دوستش دارید نگاه کنید

وقتی معشوقه شما گریه می کند
شما نیز گریه خواهید کرد
و اما در مورد کسی که دوستش دارید
سعی بر آرام کردن او می کنید

احساس عاشق بودن و درک آن
از طریق نگاه است
اما در درک دوست داشتن
بیشتر از طریق شنوایی است
(از طریق ابراز علاقه به صورت کلامی)

شما می توانید یک رابطه دوستی را پایان دهید
اما هرگز نمی توانید چشمان خود را بر احساس عاشق بودن
ببندید چراکه حتی اگر این کار را بکنید
عشق همچون قطره ای در قلب شما و
برای همیشه باقی خواهد ماند


مطالب بالا اگرچه تا حد زیادی درست هستند اما
به خاطر داشته باشید که مطلق نیستند
و اصولا انسانها و احساسات آنها
پیچیده تر از اینگونه تحلیلها هستند