شده یه چیزی تو دلت سنگینی کنه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خیلی سخته آدم کسی رو نداشته باشه . دلش لک بزنه که با یک نفر دردودل کنه ولی هیچکس نباشه.

نتونیه به هیچکی اعتماد کنه هرچی سبک سنگین میکنه تا دردش رو به یکی بگه نتونه.

آخرش برسه به بن بست........

تک و تنها با یه دلی که همش وسوسش میکنه اونو خالی کنه اما راهی رو نمی بینه .

سرش رو که بالا میکنه آسمون رو می بینه به اون هم نمی تونه بگه خیری از آسمون ندیده مگه چند بار اشکاشو پاک کرده؟

بهش محل هم نداده تا رفته گریه کنه زودتر از اون بساط گریشو پهن کرده تا کم نیاره...

خیلی سخته آدم خودش به تنهایی خودش خو کنه اما دلی داشته باشه که مدام از تنهایی بناله

خیلی سخته آدم ندونه کدوم طرفیه؟

خیلی سخته آدم احساس کنه خدا اونو از بندهاش جدا کرده

خیلی سخته ندونی وقتی داری با خدا دردودل میکنی داره به حرفات گوش میده یا........

پرده گناهت انقد ضخیم شده که صدات به خدا نمی رسه ......

این درده منه .درد شبهای تنهاییم . نه تنها درده من درده خیلی ها حتی تو..