دلم گرفته از آدمایی که میگن دوستت دارم اما معنیشو نمیدونن، از آدمایی که میخوان ماله اونا باشی اما خودشون مال تو نیستن، از اونایی که زیر بارون

برات میمیرن، وقتی آفتاب میشه همه چیز یادشون میره!.