سایه های زندگی من

خدایا یک مرگ بدهکارم و هزار آرزو طلبکار خسته ام یا طلبم را بده یا طلبت را بگیر

غمگین اما متنی طولانی....

  شـبـایـی کـه بـغـضـتـون از اسـمـونـم مـیـزد بـالــا...گـذشـت دیـگـه نـگـذشـت؟؟؟؟گـذشـت امـا چـجـوری...هـعـی...یـه روزی دوسـت داشـتـیـم امـا دوسـمـون نـداشـتـن...یـه روزی دوسـمـون داشـتـن ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 141 بازدید
بهمن 96
1 پست
تیر 96
1 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
4 پست
مرداد 93
4 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
4 پست
اسفند 92
6 پست
بهمن 92
5 پست
دی 92
6 پست
آذر 92
5 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
6 پست
شهریور 92
6 پست
مرداد 92
5 پست
تیر 92
5 پست
خرداد 92
5 پست
اسفند 91
13 پست
بهمن 91
13 پست
دی 91
11 پست
آذر 91
7 پست
آبان 91
8 پست
مهر 91
11 پست
شهریور 91
10 پست
مرداد 91
12 پست
تیر 91
15 پست
خرداد 91
53 پست
زندگیم
18 پست
بیاموزیم
14 پست
امام
4 پست
خدایا
40 پست
تنهایی
9 پست
سکوت
4 پست
زن
8 پست
تولد_وبم
2 پست
عید
3 پست
انسان
13 پست
عشق
7 پست
تسلیت
1 پست
دلتنگی
5 پست
آموختم
2 پست
افسوس
2 پست
اعتماد
3 پست
جدایی
3 پست