هچکس...

دست‌هایم را در جیب‌هایم فرو می‌برم
و عکس میگیرم
هیچکس نخواهد فهمید
از پشت عینکِ بزرگِ سیاهم
با چه تردیدی
دنیایِ بزرگِ سیاه مان را تماشا می‌کنم
بگذار‌ هیچکس نفهمد من چه می‌‌کشم
بگذار هیچکس نفهمد ما چه می‌کشیم
آدم ها
ظاهر آسوده را بیشتر دوست دارند
تا آسودگیِ خاطر را
دست‌هایت را در جیب‌هایت فرو کن
بگذار آدم‌ها از باور‌های خودشان عکس بگیرند ..

/ 39 نظر / 50 بازدید
نمایش نظرات قبلی
آنیتا

ﺩﻟـﻢ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺍﺳـﺖ ﯾــﺎ ﺩﻟـﮕﯿــﺮﻡ ﯾـﺎ ﺷﺎﯾـﺪ ﻫـﻢ ﺩﻟـﻢ ﮔﯿـﺮ ﺍﺳـﺖ ﻧﻤــﯽ ﺩﺍﻧــﻢ … ﺍﺻـﻼً ﻫﯿــﭻ ﻭﻗـﺖ ﻓــﺮﻕ ﺑﯿــﻦ ﺍﯾﻨــﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﻔﻬـﻤﯿــﺪﻡ ﻓﻘـﻂ ﻣـﯽ ﺩﺍﻧـﻢ ﺩﻟـﻢ ﯾـﮏ ﺟـﻮﺭﯼ ﻣـﯽ ﺷـﻮﺩ ﺟــﻮﺭﯼ ﮐـﻪ ﻣﺜــﻞ ﻫﻤﯿــﺸـﻪ ﻧﯿــﺴـﺖ ﺩﻟـﻢ ﮐـﻪ ﺍﯾﻨـﻄــﻮﺭ ﻣـﯽ ﺷـﻮﺩ ، ﻏﺼـﻪ ﻫـﺎﯼ ﺧــﻮﺩﻡ ﮐـﻪ ﻫـﯿﭻ ، ﻏﺼـﻪ ﯼ ﻫﻤــﻪ ﯼ ﺩﻧﯿــﺎ ﻣـﯽ ﺷـﻮﺩ ﻏﺼـﻪ ﯼ ﻣـﻦ ﺑﻌــﺪ ﺩﻟــﻢ ﺑـﺪﺟــﻮﺭ ﻏﺮﻭﺏ ﺯﺩﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ

آوا

سلام[گل] احوال شما؟ جالب بود ممنون[گل][گل][گل][گل] موفق باشی خانومی[گل]

آوات

الهی! یک ذهن آرام ..... یک تن سالم ...... یک خواب شیرین .... یک خیال راحت ...یک روز قشنگ ..... یک خبر خوش ...... یک خوشی از ته دل .... نصیب شما دوست عزیز من کنه .... آمین

رضا

گاهی پای کسی میمانی .... که نه دیدی اش .... نه میشناسی اش ....... فقط حسش کرده ای .... تجمسمش کرده ای.... پشت هاله ای از نوشته های مجازی روی پیج مجازی اش ... که هر روز میخوانی و در جوابش میگویی .... دوستت دارم 663

سمیه

امان از این آدمها[افسوس]

مرد بارانی

دیدن هر بامداد ، اتفاق ِ ساده ای نیست ... خوشایند است و تکرار ناپذیر ؛ گنجشک ها بیخود شلوغش نمیکنند ...

فری

تو که باشی... آهنگ های عاشقانه شنیدن دارد. تو که باشی... من به عمق دوست داشتن می رسم. تو که باشی... نگاهت آرامم می کند. تو که باشی... دلواپسی هایم با نوازشت زدوده می شود. تو که باشی... من جایی حوالیِ بهشت آغوشت گم می شوم. تو که باشی بوی عطر بهار نارنج مستم می کند