من وخدا!!!

 

کاش میشد یه چندوقتی ازاین زندگی مرخصی گرفت،این روزای من روزای قشنگی نیس،خیلی بی رحمن،هیچکسی دردت رونمیفهمه، اگرم بفهمن میگن درکت میکنیم خوب چکارمیتونن بکنن اوناهم گوش میکنن وسکوت میکنن یاقضاوت ناعادلانه .البته اگر این کسی که میگم توزندگیم باشه که.....میترسم اززندگی میترسم ازدنیایی که شده قبرستان آرزوها دنیایی که پرغم شده برای همه ماها.....


چقدر سخته توضیح دادن حسی که داره زجرت میده ، سخته نوشتن درمورد دردی که داره آبت میکنه،سخته چشاتوببندی روهمه چی ،سخته کسی نباشه دردتو بشنوه.سخته فقط باخنده جواب دیگران روبدی،سخته سکوت کنی،ولی تنهاچیزی که یاد گرفتم سکوت هست.....خدایا !!راه رونشونم بده تابیام باهمین دل پرزخم باهمین دل پرحسرت بیام. به جایی رسیدم که نفس نکشیدنم سخت نیس ، اصلا سخت نیس.

/ 112 نظر / 98 بازدید
نمایش نظرات قبلی
معصومه

درخشان ترین تاجی که مردم بر سر می نهند در آتش کوره ها ساخته شده است . (چارلی چاپلین) =========== برای تلفظ کوتاهترین کلمه “بله” یا “نه” خیلی بیشتر از یک نطق باید فکر کرد . . . (پتیاگور) ====================== سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام

بهار

حــال ِ مــن خــوب است امــا عــالی می شــوم وقــتی کــه تــــو… با نگــرانی در آغوشــم می گــیری و می گویــی : ” نــه عــزیزم ، تو خــوب نیســتی …

بهار

فاجعــــه یعنى… آنقدر در تو غــرق شـــده ام که از تلاقـــى نگاهـــم بادیگرى احســـاس خیانــت میـــکنم!!

بهار

همـیـشــہ دقیقـا ﻭﻗـﺘـے ﭘـﺮ ﺍﺯ ﺣـﺮﻓـے ﻭقتـے یــہ ﺑـﻐـﺾ ﻣﯿڪﻨـے ﻭقـتـے ﺩآﻏـﻮﻧــی ﻭﻗﺘـے ﺩﻟـﺖ شڪستــہ ﺩقیقـا همیـטּ ﻭقـتـآ ﺍﻧﻘـﺪﺭ ﺣـﺮﻑ ﺩآﺭے ڪہ ﻓـﻘـﻂ ﻣﯿـﺘـﻮﻧـے بگی بیخیــــــآل

حس خوب

بیخوودددددد حق نداری ب همیچین جاهایی برسی[منتظر][عصبانی]

لیلی

عزیزم سلام همع مطالبت دقیقا دل منه دعام کن خستم خیلی خسته زندگی داره از عشق خالی میشه

هیما

عالی