زودنیست؟؟؟

قلبم یک درمیان میزند،زودنیست؟؟؟دست هرپیرزنی راگرفتم ،گفت:پیرشی مادر...خدایانکنددرجوانی پیرشدم؟؟؟

/ 12 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
امیر محمد

راستی لینکت کردم اگه خواستی منو لینک کن[چشمک]

اهورا

وقتی که از زندگی سیر میشوی بهترین چیزی که میتوانی کادو بگیری سنگ قبریست که تاریخ وفات آن برای فرداست شاید بمیری و دیگر نبینی این زندگی را که.....

غریبه

مادر بزرگ دعایت گرفت.در اوج جوانی ژیر شدم

غریبه

بیشمارند آنهایی که نامشان آدم است... ادعایشان آدمیت.... کلامشان انسانیت... رفتارشان صمیمیت.... حال،من دنبال یکی میگردم که نه آدم باشد... نه دوست و رفیقی صمیمی.... تنها صاف باشد و صادق... پشت سایه اش خنجری نباشد برای دریدن...

گلاره

سلام رفیق نوشته هاتو دوست داشتم لینکت کردم

ALONE

پیرشی[نیشخند]