نامه گاندی!

"گاندی خطاب به معشوقه اش:

خوبِ من، هنر در فاصله هاست ...زیاد نزدیک به هم می سوزیم و زیاد دور از هم یخ می زنیم.تو ، نباید آن کسی باشی که من می خواهم، و من نباید آن کسی باشم که تو می خواهی.کسی که تو از من می خواهی بسازی یا کمبودهایت هستند یا آرزوهایت.من باید بهترین خودم باشم برای تو و تو باید بهترین خودت باشی و بشوی برای من ... .خوب من، هنر عشق در پیوند تفاوت هاست و معجزه اش نادیده گرفتن کمبودها ...

 

 

زندگی است دیگر همیشه که همه رنگ‌هایش جور نیست،همه سازهایش کوک نیست،باید یاد گرفت با هر سازش رقصید،حتی با ناکوک ترین ناکوکش،اصلا رنگ و رقص و ساز و کوکش را فراموش کن،حواست باشد به این روزهایی که دیگر برنمی گردد،به فرصت هایی که مثل باد می آیند و می روند و همیشگی نیستند،به این سالها که به سرعت برق گذشتند،به جوانی که رفت،میانسالی که می رود،حواست باشد به کوتاهی زندگی،به زمستانی که رفت،بهاری که دارد تمام می شود کم کم،ریز ریز،آرام آرام،نم نمک...زندگی به همین آسانی می گذرد.ابرهای آسمان زندگی گاهی می بارد گاهی هم صاف است،بدون ابر بدون بارندگی.هر جور که باشی."

 

+زخمهایی که از طرف دوست باشد،جایشان تا همیشه درد نه، تیـــــرمی کِشـــــــد.

/ 49 نظر / 14 بازدید
نمایش نظرات قبلی
؟؟؟؟؟

سلام زخمهایی که از طرف دوست باشد،جایشان تا همیشه درد نه، تیـــــرمی کِشـــــــد. بازم این موزیک منو دیونه کرد دلمو ریش ریش میکنه امیدوارم همونی بشیم که خدا میخواد چون حتما برای تو و من خوب میخواد ارزومند ارزوهایت ..........

raha

گاهی نه گریه آرامت میکند و نه خنده نه فریاد آرامت میکند و نه سکوت آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی خدایا تنها تو را دارم تنهایم مگذار.....

raha

بعضی ضربه ها نمی بــره زخــــــم نمــــی کنـــــه حتّی خراش هم نمــی ندازه فقــــط "دردت" میــــاد اونقدر که نــــــــفست رو "بنـــــد" میاره !

raha

هیچ وقت نگو رسیدم ته خط .... اگر هم احساس کردی رسیدی ته خط .... یادت بیار که معلم کلاس اولت گفت:نقطه سر خط .......

مازیار

فکرم به منتهای جمالت نمی رسد کز هر چه در خیال من آمد نکوتری

فری

وقــتى كـــسى را بـه خـودمـان وابـــــــــــــســـــته كــــردیم... در بــرابــرش مـــســـئولیم! "در بــرابر اشــــــــــــــكهایش" "شــــــــــكستن غــــــــرورش" "لـــــــــحظه هاى شــــــــكستنش در تنــــــــــــــــــــــــهایى و لحــظه هاى بى قــــــــــــــراریش..." و اگـــــــــر یـــــادمان برود... در جـــاى دیـــــگر ســـــــــــــــــــــــرنوشت یادمــــان خواهـــد آورد!!! و ایــن بــار ما خـــود فـــــــــــــــــــــــــــــــراموش خــــواهــــیم شد...!

علي

ایـــن روزهـــآ اפســـآس مے کنــــــم وقتـــے مـــے نویســـم פֿבآ چشمهـــآیش رآ مـــے گیـــرב… وقتـــے مـــے פֿـــــوآنــــم گوشهـــآیش رآ… صـــاבقـــآنـــہ بگــــویــــم، فکــــر مـــے کنـــم פֿــــבآ هــــم از ســـاבگـــے مـــن و פـــرفهـــآے تکـــرآرے ام פֿستـــہ شــــבه استـــ !!!