یادمان باشد...

یادمان باشد که هر روز تمرین کنیم دل کندن از زندگی را ...یادمان باشد که زخم نیست آنچه ایجاد درد می کند بلکه عفونت است ...یادمان باشد که در حرکت همیشه افق های تازه هست ...یادمان باشد که دست به کاری نزنم که نتوانم آنرا برای دیگران تعریف کنم ...یادمان باشد که آنهایی را که دوستشان میدارم می توانند دوستم نداشته باشند ...یادمان باشد که حرف های کهنه از دل های کهنه بر می آیند یادم باشد دلی نو بخرم ...

 

یادمان باشد که فرار راه به دخمه ای می برد برای پنهان شدن نه برای آزادی ...یادمان باشد که باورهایم شاید دروغ باشند ...یادمان باشد که لبخندم را در آینه جا نگذارم ...یادمان باشد که لزومی ندارد همانقدر که تو برایم عزیزی من هم برایت عزیز باشم ..یادمان باشد که محبتی که به دیگران می کنم ارضای نیاز به نمایش گذاشتن خودم نباشد ...یادمان باشد که اندک است تنهایی من در مقابل تنهایی خورشید ...یادمان باشد که دلخوشی ها هیچکدام ماندگار نیستند...

 

 

یادمان باشد که تا وقتی اوضاع بدتر نشده یعنی همه چیز رو براه است....یادمان باشد که هوشیاری یعنی زیستن با لحظه ها ...یادمان باشد که آرامش جایی فراتر از ما نیست ...یادمان باشد که من تنها نیستم . ما یک جمعیتیم که تنهائیم ...یادمان باشد که لازم است گاهی با خودم رو راست تر از این باشم که هستم ...یادمان باشد که سهم هیچ کس را هیچ کجا نگذاشته اند ،هر کسی سهم خودش را می آفریند...

 

یادمان باشد که هرگز به تمامی نابود نمی شوی اگر تمام امیدت را به چیزی نبسته باشی ... یادمان باشد که غیر قابل تحمل وجود ندارد ...یادمان باشد که گاهی مجبوری برای راحت کردن خیال دیگران خودت را خوشحال نشان بدهی ...یادمان باشد که کار رهگذر عبور است ، گاهی بر می گردد و گاهی نه ...یادمان باشد که در هر یقینی میتوان شک کرد و این تکاپوی خرد است ...یادمان باشد که امید ، خوشبختانه از دست دادنی نیست ...یادمان باشد که در جستجوی راه باشم نه همراه ...یادمان باشد که ... یادمان باشد ....

/ 42 نظر / 52 بازدید
نمایش نظرات قبلی
علیرضا

نه تو رفتی نه من … تمام این تنهایی به خاطر آمدن یه غریبه بود !

علیرضا

از کـِــنــارِ مــَטּ ڪہ گـُـذشــتـے نـــگــاهــے بــیــنـداز… بــه مـَـטּ ، بــه حـُـرم همــه بــوנכּ هــا… فــاتـــحه اے بــفرستــ بــراے اســتخــوانهایـے ڪہ چـــوכּ خــاکــستــرِ سـ ـ ـیــگـار ســـالـهاستــ بـے مـَـصـرفـــ زیــرِ خــروارهــا خــاطره خــاکـــ میــخـورند…!

علیرضا

این روزها جواب صداقت را با دروغ میدهند ! جواب محبت را با بی محبتی می دهند ! جواب با وفایی را با بی وفایی ! و جواب دوستی را با دشمنی ! چه خوب آرایه “تضاد” را به کار می برند !

علیرضا

به جان چشمانت قسم اینبار آنچنان رفتنی ام … که ، کاسه های آب را هم قسم دهی نه آن روزها باز میگردند و نه من . . .

علیرضا

تـــــآ سنگـــــ نبــــآ شـــــی …. بــتــــــ زنــدگــــی “هیــچکــس” نــخــــواهــــی شـد …

علیرضا

عشق من : نگو بار گران بودیم و رفتیم . . . نگو نامهربان بودیم و رفتیم . . . اخه اینها دلیل محکمی نیست . . . بگو با دیگران بودیم و رفتیم . . .

علیرضا

وقتی کســـــی در کنـــــــارت هست خوب نگــــــاهش کــــن بـــــه تمــــــــام جــــزئیــــــاتــــــــش به لبخنـــــد بین حرف هایش به سبــــــــک ادایـــــــــ کلمـــــــــاتــــــــش به شیــــــــوه ی راه رفتنــــــــش، نشستنـــــــش به چشـــــم هایش خیره شو دست هـــــــایش را به حافظــــــه ات بسپار گاهی آدم ها انقدر سریع میروند ، که حسرت یک نگاه سَرسَری را هم به دلت میگذارند !

فری

گاهی دلم می خواهد خودم را بغل کنم! ببرم بخوابانمش! لحاف را بکشم رویش! دست ببرم لای موهایش و نوازشش کنم! حتی برایش لالایی بخوانم، وسط گریه هایش بگویم: غصه نخور خودم جان! درست می شود!درست می شود! اگر هم نشد به جهنم... تمام می شود... بالاخره تمام می شود...!!!

ALONE

خیلی قشنگ بود.خیلی