هنوزدوسش داری....


یه وقتایی خودتو میکشی 

با زورقرص و میگرن و موزیک. . . یکیو فراموش میکنی 

یه شبایی هم دو دستی با یادش میکوبی تو سرخودت 

اونوقت یه چیزی تو وجودت میگه. . . . . .: 

چاییدی. . . .هنوز دوسش داری!!!

/ 4 نظر / 7 بازدید
ندا

درست مثل من [ناراحت]