بغض...

 

  لبخندم رابریدم وقاب گرفتم وبه صورتم آویختم!!!

  حالا باخیال راحت،هروقت که دلم گرفت بغض میکنم!!!

/ 3 نظر / 12 بازدید
امین

خنجری که به من زدی را یادگار نگه داشته ام. حالا باخیال راحت،هروقت که دلم گرفت.جای زخم رانگاه میکونم .این درسته[گل]

sogand

خواهش میکنم دست به صورتم نزن...اخر میترسم نقاب خندانی که بر ان زدم ناگاه بیوفتد...