# بادلم_همراه_باش

عروسک...

گاهے وقتــــــــــهاچقــدر سادهـ عروسک مے شویـــــــــم ؛نه لبخند مے زنیـــمنه شکایتــــــــــــــــــــــ می کنیـــم ؛فقـــــــــــــــــط احمقانهـ سـکـــــــــوتــــــــــــــــــــــ مے کنیم....! ادامه مطلب
/ 4 نظر / 32 بازدید

میخوام بدونم دستانت رابه سوی کدام آسمان درازمیکنی؟؟؟؟؟؟

 آنگاه که غرورکسی راله میکنی  آنگاه که کاخ آرزوهای کسی راویران میکنی  آنگاه که شمع امیدکسی راخاموش میکنی  آنگاه که بنده ای رانادیده ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 30 بازدید