زن

 

بــانــویــی را در میــانـه راهدیـدم،کــه سبـدی پــر از آرزو در دســت داشــت،نــزدیکــشرفتــم،چشمــانــش خیــس اشــک بــود و زجـه میـزد.پــرسیــدم...تــو راایــن چــه حــالیســـت..؟

آهـــی کشیــد و گفــت:بــرای زنـانــی مـــی نـالــم کـه بــرای رسیــدن بــه آرزوهــایشــان دلشــان را پیشکــش مــردانــی کــردنــد تـا لقمــه ای نــان بـه جــایــش بگیــرنــدو نیــز بــرای خــود مــی نـالــم کــه بـا سبـدی پــر از آرزوهــم شکــمم خــالیســت

گفتــمــ تــو چــرا نفـــروختـــی؟

گفــت:
آرزوهـــایـــم فــروشـــی نبـــودنــدچــون آرزویـــم یــک "مـــرد" بـــود

/ 76 نظر / 79 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مهسا

ادمابایدیکیوداشته باشن که هروقت...پکروداغون وعصبی ومریض بودی ازت نپرسه چرا؟!فقط دستت روبگیره وبگه:بلندشوبریم بیرون دوسندارم این شکلی ببینمت.

غریبه

خیلی زیبا بود.گیر دادین به مردا ها.حقشونه مردا خیلی گرگ شدن درکتون میکنم اپم

حس خوب

دلـــــــــــــم سوخت برآی پسرکی که وقتی گفتمَ : کفشهآیـــم رآ خوب وآکس بزن . .! گفــت: خیآلـــــت رآحت . .! مآننـــد سرنوشتم برآیت سیآهــــــــش میکنمَ . .!

حس خوب

من عاشقانه هایم را روی همین دیوار مجازی حک میکنم! از لج تو... از لج خودم... که حاضر نبودیم یک بار این ها را واقعی به هم بگوییم...

حس خوب

دلم ﺑﭽـــــــﮕﯿﻤﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ! ﭘﺎﻫﺎﯼ ﺷﻨــﯽ ﺩﺳﺘﺎﯼ ﮐﺎﮐﺎﺋﻮﯾﯽ ! ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻼﻝ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ ﮐـــﻞ ﺻﻮﺭﺗﻢ ﺯﻏﺎﻟﯽ ﺷﻪ ! 100 ﺑﺎﺭ ﯾﻪ ﺳﺮﺳﺮﻩ ﯼ 1 ﻣﺘﺮﯼ ﺭﻭ ﺑﺮﻡ ﺑﺎﺯﻡ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﻢ ! دلم میخواد مثل بچگیم با يه تيکه نخ سرگرم بشم ! ﺑﺴﺘﻨﯽ ﻭ ﭘﻔﮏ ﻭ ﻟﻮﺍﺷﮑﻮ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺨﻮﺭﻡ ! ﭼﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﺑﺎ 10 ﺗﺎ ﻗﻨﺪ ﺑﺨﻮﺭﻡ ! ﺳ ﺮ ﭼﯿﺰﺍﯼ ﻣﺴﺨﺮﻩ اینقدر بخندم بیافتم کف اتاق ! ﻋﯿﺪﯾﺎﻣﻮ ﺑﺮﯾﺰﻡ ﺗﻮ ﺍﻭﻥ ﻗﻠﮏ ! دلم میخواد بازم رو دیوار نقاشی کنم بازم از شاخه ها بپرم ! دلم ﺑﭽـــــــﮕﯿﻤﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ !

رعنا

اینم قشنگ بود[گریه]

سکوت mahsa

اگر بیایی این خون ِ دل، خوردنها را تلافی نمیکنم آنقدر عاشقت میکنم که دیگر نتوانی هرگز بروی....

feReYdoN

تیغه تبر همیشه سهم ساقه های من بود توشب تلخ جدایی قشمتم تنها شدن بود میدونستم که زمستان ختم قصه درخته اما تنهایی شکستن خیلی سخته خیلی سخته

سکوت mahsa

خيابان نيست كه از هـَمان جايي كـه آمدي بـــِروي ! بــِفهم اين لامصـَب اسـمَش احسـاس اسـت .

رها

طناب داررابرگردنم انداختند! گفتند:آخرین آرزویت؟ گفتم،دیدن یار..... گفتند:خسته است تاصبح طنابت رابافته.....!!![گریه] سلامممممممممممممم ممنون ک سرزدی بوسسسسصصصصصثثثثثثثثث